Ik loop

kriskras door midden Nederland van bushalte naar bushalte.

Ik kijk

om me heen naar het landschap, en let op landvormen, landgebruik en waterbeheer.

Ik lees

over het landschap, kijk op oude kaarten en bestudeer digitale kaarten van het reliëf en de ondergrond.

Ik let op

het ontstaan van het landschap: stuwwallen, sandrs, drumlins, rivierduinen, pingomeren, kameterassen, pradolinas, glaciale bekkens, doorbraakdalen, smeltwaterdalen en nog veel meer moois.

de geschiedenis van het landgebruik zoals grafheuvels, raatakkers, ijzerkuilen, wildwallen, schaapsdriften, grenspalen en ik ben dol op mooie dakpannen.

en ik heb een voorliefde voor onze watergeschiedenis zoals kanalen, polders, molenbeken, sprengen en waterwerken zoals stuwen, sluizen, watermolens, heulen en vistrappen.

Ooh wat een mooi land.

geomorfologische kaart

En daarover schrijf ik op dit blog

Wie ben ik?

Mathilde Maijer, Ir Internationaal Land en Waterbeheer in Wageningen, Fractievoorzitter PvdA Waterschap Vallei en Veluwe