De Gelderse Vallei en de IJsselvallei zijn glaciale bekkens. Geografen noemen dat ook wel tongbekkens, maar dat vind ik geen mooi woord. In het bekken lag in de voorlaatste ijstijd het ijs dat aan beide kanten de stuwwallen heeft opgeduwd. Het ijs was minstens 200 meter dik, nou daar is niets van over.

In Nederland liggen meer glaciale bekkens: zie volgende kaart van Nederland. Het bekken van Nordhorn, waar het noordoosten van Twente bijhoort, zal ik nog toevoegen. Maar alleen de IJselvallei en de Gelderse Vallei zie je als zodanig in het landschap terug, want hier liggen aan weerszijden van het bekken stuwwallen.

glaciaal dal tekening nederland
glaciale bekkens in Nederland. tekening: Mathilde, 2017

Hier een dwarsdoorsnede door Nederland.

doorsnede ijslandschap nederland
tekening: Mathilde, 2019

Op de volgende tekening heb ik weergegeven hoe een glaciaal bekken en de stuwwallen aan weerszijden ontstaan. Het is wel goed te bedenken dat, in tegenstelling tot wat geologen tot 20 jaar geleden dachten, het ijs niet als een bulldozer alles om zich heen wegduwde. Nee, het ijs zakte in de grond en daardoor werd de grond eronder weggeperst.

glaciaal dal stuwwal tekening
ontstaan van stuwwallen aan weerszijden van een ijslob. tekening Mathilde 2017

Topboek over De vorming van het land