Het gebied tussen Wageningen en de Kraats watert af op de Nergenase Beek. Een duidelijk begin is er niet: op meerdere plekken ten westen van Bennekom begint in een zompige plek een sloot met een drupje kwelwater te stromen richting de Grift. Het kwelwater wordt onderweg aangevuld met regenwater. De vele stroompjes komen bij elkaar totdat er uiteindelijk een stroom uitmondt in De Grift.

Het ‘beekdal’ wordt doorsneden door de Dijkgraaf. Vaak staat de stuw van de Dijkgraaf dicht, en dan stroomt de Nergenase Beek in zijn eigen loop naar de Grift. Deze benedenloop heet de Uilenpassloot. Als de stuw in de Dijkgraaf open staat, stroomt het water door de Dijkgraaf naar Wageningen.

Op de meeste plekken is de beek niet bijzonder: meer een sloot langs een weiland of akker dan een beek. Natuurlijk meanderen doet hij nergens, maar ik vermoed dat hij dat ook nooit heeft gedaan, want voordat dit gebied was ingepolderd, was het een groot broekmoeras.

Op de kaart had ik al gezien dat een wandeling langs de Nergenase Beek niet echt een pretje is. Hoewel hier en daar leuke klompenpaden zijn bedacht, maar die volgen natuurlijk niet perse de beek. Ik ga op de fiets de beek verkennen.

Eerst het bovenstroomse gebied ten oosten van de Mansholtlaan. Ik zie greppels en sloten maar een beek kan ik niet ontdekken. Onder de Mansholtlaan ontdek ik twee duikers: een bij de bijenkasten, maar die ligt zo hoog dat daar niet vaak een drup water doorheen zal stromen, en eentje bij de Kielekampsteeg. Tot zover het begin.

Ten westen van de Mansholtlaan stromen meerdere sloten naar het westen. De mooiste, de enige echte Nergenase Beek, met oude knotwilgen erlangs, begint bij het kruispunt bij de Viermorgenweg (Van Balverenweg) en stroomt even verderop tussen weilanden door langs een lange rij knotwilgen verder naar het westen. De andere rechte sloten liggen langs proefvelden of stegen en zijn niet veel bijzonders. Geen foto, want het hagelt en ik ben nat en koud en naar.

De Beek stroomt langs Nergena aan de Lange Steeg  en buigt dan af naar het zuiden naar de Dijkgraaf. Bij de Plassteeg komt er een grote hoeveelheid water bij.

Dan komt een mooi waterpunt: een verdeelwerk dat een deel van het water zo nodig door de Dijkgraaf naar de gracht van Wageningen stuurt (links) en een deel verder naar het westen laat stromen (rechts) . De inlaatsluis naar de gracht, links op de foto, is omhooggetrokken dus staat nu open. De andere ook.

IMG_20180405_143100.jpg
foto: Mathilde

Ik volg de beek verder naar het westen. Hier en daar stroomt hij snel hoor, ik sta verbaasd te kijken. Nog meer sloten komen erbij, op twee plaatsen een beweegbare stuw.

IMG_20180405_142055.jpg
Stuw in Nergenase Beek. foto: Mathilde

Uiteindelijk is het een best brede stroom die zijn weg kaarsrecht, met ingezakte veenoevers, tegen de wind in door de hagelbuien van vandaag vervolgt naar de Grift.

IMG_20180405_141511.jpg
Benedenloop van de Nergenase Beek, de Uilenpassloot. foto: Mathilde

Tenslotte de monding, en dan gaat het Nergenase water samen met al het andere water op weg naar het IJsselmeer.

IMG_20180405_140645.jpg
monding van de Nergenase Beek in De Grift. foto: Mathilde