Het hoogste punt van Nederland ligt natuurlijk bij Vaals in Limburg. Hoewel het nog net een berg is volgens mijn criteria, is hij niet indrukwekkend, want over de grens loopt de helling verder omhoog. Voor Nederlands hoogste echte berg moeten we op de Veluwe zijn. En dat is een superding. Kijk met me mee.

De top van de Veluwe ligt even ten noorden van Rheden. Dat is niet toevallig: daar zijn twee stuwwallen met elkaar in botsing geraakt.

Deze hoogste berg heet de Tafelberg met op de top een duin tot 110 m boven NAP. Bovenop de top ligt Signaal Imbosch, een steen van de Rijksdriehoeksmeting. Geen kruis, paal, bankje of informatiebord. De berg is bebost dus het uitzicht is nul. Geen enkele roodwit of roodgele of andersgekleurde paaltjeswandeling loopt er langs. Toch is het een echte berg en we mogen er best trotser op zijn. En niet alleen omdat het de hoogste top is in Nederland buiten Zuid-Limburg. Hier beklim ik deze berg.

Hoe groot is die berg?

Twee begrippen zijn bepalend of een top wel of geen berg is: dominantie en prominentie. Hier meer daar over.

tekening landvorm
tekening: Mathilde 2018

De Tafelberg is super dominant: de dichtstbijzijnde hogere top de Melchenberg in Duitsland, 75 km naar het oosten in de Hohe Mark. De Melchenberg is 134 m hoog.

Topographic-map.com

Ook is hij super prominent. Je moet maar liefst 90% van zijn hoogte afdalen om ‘met droge voeten’ de Melchenberg te kunnen bereiken, zie volgend AHN uitsnede. Je moet minimaal afdalen tot 10 m+NAP langs de oude Rijn bij Westervoort. De prominentie van de Tafelberg is dus 110 – 10 = 100 meter.

ahn hoogte 20 nederland

Rondom een top kun je gesloten hoogtelijnen tekenen. Op bijgaande reliëfkaart zie je de 10 meter hoogtelijnen in midden Nederland. De dikke lijn is de nullijn. De eerstvolgende is de lijn 10 m+NAP. Stel je voor dat de zeespiegel 10 meter stijgt: al het land onder die 10 m+NAP lijn ligt dan onder water. De Utrechtse Heuvelrug is dan een eiland en ook in het Gooi liggen kleine eilandjes. Maar de Veluwe zit nog net vast aan het vaste land door middel van een smalle pas bij Westervoort. Als het water nog een paar meter verder stijgt, wordt ook de Veluwe een eiland. Dat eiland is het territorium van de Tafelberg. Binnen dit gebied liggen meerdere lagere toppen, en voor hen is de Tafelberg de moederberg. Een gigantisch territorium, en de hoogste berg van Nederland buiten Zuid-Limburg dus.

Alles onder 10m+NAP in Nederland
bron: AHN, bewerking: Mathilde

Moederberg Mount Everest

En alsof het nog niet genoeg is: de Tafelberg heeft de Mount Everest als moeder. Over dit laatste hier meer uitleg. De Mount Everest als moeder, daar mag je best trots op zijn.

Dit alles overziend is de Tafelberg een echte berg, ook al is hij maar 110 meter hoog, want hij is groots met een dominantie van 75 km, een prominentie van 100 meter, en met een territorium dat de hele Veluwe omvat. En met de Mount Everest als moederberg.

Alle afbeeldingen

  • Alles onder 10m+NAP in Nederland
  • Op de Tafelberg
  • signaal Imbosch
  • Selfie op de Zijperberg