De Moft is het grote bos van de Gelderse Rekenkamer (Staatsbosbeheer zeg maar) op de Edese Heuvelrug. Van dit bos heeft Nicolaes van Geelkercken in 1649 een grote kaart gemaakt.

Meer over deze kaart.

1408
GA 1408-1649

Hij geeft de contour van het eigendom van de Rekenkamer met een stippellijn aan:

kaart 16 moft grenzen 1649
bron: Gelders Archief; bewerking: Mathilde

Ik heb de contour van De Moft op deze kaart ingetekend met mijn wijsvinger op het scherm, dus niet op de mm nauwkeurig. Duidelijk is dat er met name in het zuiden inmiddels delen van de rand van het bos verkocht waren.

Ik wil langs deze grens lopen – dat moet ik nog steeds doen [november 2022]

Laat ik linksboven beginnen (bij de Munkenkuil, nu het stadion) en met de klok mee gaan. Geelkercken tekent met een dikke groene lijn een wildwal tussen de Eng en het bos. In principe is dat de grens natuurlijk, en in de tijd van Witteroos was dat waarschijnlijk ook nog zo. Maar in 1649 zijn er inmiddels delen van het bos verkocht. Langs deze wildwal zijn dat (van links naar rechts) een hegge van Grunsfoort, de Hongerkamp bij sportpark de Zoom en bij Bennekom de twee bosmeester Sassenkampen.

Hoekelum en de Sijsselt liggen buiten de grens. Daar gaat de weg grofweg langs de spoorweg en de A12 naar de Hartensebeek.

Bij de beek zijn we in de hoek rechtsonder aangeland en vanaf hier volgt de grens de beek.

Vanaf Quadenoord is de scheiding tussen De Moft en particuliere grond weer met een dikke groene lijn aangegeven: een wildwal die nu nog steeds de gemeentegrens tussen Wageningen – Ede – Renkum vormt. Ik noem dat de QR-wal: de Quadenoord-Raesvelt wal.

Daarna komen we in het ONO. Dat was toen gekocht door Heer Raesvelt. Raesvelt heeft onder andere een driehoekig stuk land gekocht, den Geer met de scherpe punt bij de Seven Huevels: de grafheuvels op de Wageningseberg.

Vanaf hier loopt een kort dubbel lijntje naar links, blijkbaar is dat een stukje scheiding tussen het land van Raesvelt en De Moft zonder wal erlangs: dat is niet de Oranjelaan maar de tuingrens van het eenzame huis. Waarschijnlijk heeft hij dit stukje, waar hij niet veel mee kon omdat daar de grote Bovenweg naar Utrecht doorheen liep, later bijgekocht om zijn land minder grillig van vorm te maken. Daarvandaan loopt de grens van het domeinbos door het bos op de Wageningse Berg langs een oude weg. En dan zijn we weer terug bij de Munckencuijl in het bos ten zuiden van het stadion.

Alle afbeeldingen

  • Sportpark De Zoom op de Hongerkamp
  • Renessekamp
  • Provinciaale Kamp achter de Renesskamp
  • Drielandenpunt
  • De grens van de Moft

Voor abonnees geef ik hieronder de teksten langs deze grens.

Voor abonnees

Abonnees kunnen hier de teksten lezen die Van Geelkercken heeft geschreven langs de grens van de Moft.