Liggen er in Friesland, Groningen en Drenthe heuvels en bergen? Jazeker, de hoogste top van de drie provincies ligt op Vlieland: het Vuurboetsduin is 45 meter hoog. Ik laat duinen voor wat ze zijn (fantastisch om te wandelen) en kijk naar het vasteland. Gaasterland en de Hondsrug zijn heuvelachtig en heerlijk om te fietsen. Verder liggen in alle drie provincies hoge vuilstorten en dat zijn dus de vijf toppen van deze provincies. Die Nederlanders toch.

Op het AHN maak ik een hoogtelijnenkaart van Noord-Nederland. Dat is een secuur werkje, want als ik het gebied anders kies, komen er hoogtelijnen bij. Dus er moet een echte hoge berg in. Op deze manier krijg ik toch een hoogtelijnenkaart die vergelijkbaar is met de andere die ik gebruik.

ahn hoogte 20 nederland

De dikke zwarte lijn is de hoogtelijn op zeeniveau 0 NAP. De andere hoogtelijnen zijn die van 10 en 20 m+NAP. En hoger, maar dan zit ik al in Gelderland en Overijssel en die doen nu even niet mee. Het Vuurboetsduin op Vlieland staat hier niet op ingetekend, want dat is te klein voor deze schaal.

Stap 1: Baken een duidelijk omlijnd gebied af. Ik kijk naar het vasteland van Friesland, Groningen en Drenthe en houd als zuidgrens het dal van de Vecht aan. In mijn natuurlijk afgebakende gebied zit dus ook een stukje Overijssel.

Stap 2: Selecteer. Op deze schaal blijft er niet veel over, en dat is niet eerlijk omdat ik bij de andere provincies inzoom. Dus bij het selecteren zoom ik in. 

Een berg is ingesloten door 2 hoogtelijnen. Het Klimduin bij Bergen is een berg, maar ligt niet in mijn gebied. Bij het inzoomen vallen direct de vijf hoge stortbergen op: In Friesland de Nijehaske bij Heereveen (24 m) en bij Oosterwolde (25 m), in Groningen bij Groningen (24 m), in Drenthe bij Hoogeveen (57 m) en bij Emmen (42 m). Dit zijn storthopen van de VAM waar Randstedelijk afval ligt opgeslagen waarvan ze in andere tijden compost voor de arme zandgronden en veengebieden wilden maken. Andere tijden, nu maken we daar natuurgebieden van en skihellingen van de storthopen.

Dan de natuurlijke bergen. In Drenthe zie ik dat de Hondsrug een uitgestrekte berg is met dubbele top bij Emmen en Borger. Als je vanuit deze toppen naar de Archemerberg fietst, daal je 2 hoogtelijnen af voor je weer moet klimmen. Maar hoe zit dat naar het zuidoosten naar Duitsland? Voor grensgebieden stel ik dat om een berg een gesloten hoogtelijn rond de top moet liggen in Nederland. Dat zou bij de stuwwal van Twente dus slecht uit kunnen pakken, en zeker bij de Vaalserberg. Ook de Woldberg (26 m) bij Steenwijk en Havelte (21 m) zijn bergen.

Een heuvel is ingesloten door 1 hoogtelijn. Gaasterland is (na inzoomen) een heuvel met een dubbele top bij Oudemirdum en Hoogeberg, beide 13 m hoog. Dat vind ik leuk, respect voor dit mooie gebied.

Stap 3: Geef mooie namen. Ik zie drie afzonderlijke gebieden. Gaasterland, Steenwijk en de Hondsrug. Steenwijk is een gevalletje apart: de Woldberg en Havelte zijn twee restanten van een stuwwal rond het glaciale dal van Steenwijk, en dat is een ander verhaal. Ik noem beide kanten samen de Steenwijker Heuvelrug. Prachtige naam.