Gemeente Wageningen ligt onder, tegen en op de stuwwal van Ede. Uit deze stuwwal stromen geen beken af, zoals je kunt zien op de legger van het waterschap. Het water zakt in de grond weg en loopt ondergronds ergens heen. Daarom hebben Wageningers het gevoel dat hier geen beken zijn. Maar die zijn er wel degelijk, en wel in het Binnenveld.

In de Gelderse Vallei stromen talloze beken en die wateren af via de Grift-Eem-Valleikanaal (drie namen voor dezelfde waterloop) af op het IJsselmeer.

Hoeveel beken heeft Wageningen eigenlijk en hoe zit dat precies? Van zuid naar noord kom ik 5 beken/ gegraven weteringen tegen die afwateren op de Grift. Van zuid naar noord (dus van boven naar beneden) zijn dat:

  • Weidijksloot (grotendeels in Rhenen, enkele bovenstroomse sloten in Wageningen)
  • Zijdvang
  • Nieuwe Kanaal
  • Nergenase Beek
  • Kromme Beek (grotendeels in Ede, alleen benedenstroomse deel in Wageningen) die het Waterschap de Uilenpassloot noemt

Drie beken/ weteringen komen uit in de Rijn. Van oost naar west (dus ook van boven naar beneden) zijn dat:

  • de Kortenburgse Strang
  • de Sloot Onderlangs
  • de Sloot in de Plasserwaard

Ik ben benieuwd naar de waterlopen die monden in de Grift. Op de legger van het Waterschap Vallei en Veluwe probeer ik de stroomgebieden in te tekenen.  Dit is nog niet zo eenvoudig want niets loopt volgens de natuurlijk loop en ook niet volgens de hoogtekaart naar beneden. Maar hier zijn ze, de vijf beken van Wageningen die uitmonden in De Grift.

 

 

stroomgebieden wageningen

In roze de grenzen van de stroomgebiedjes, met groen heb ik de mondingen aangegeven. De roze lijnen zijn niet zo nauwkeurig, het is geen wetenschappelijk onderzoek maar een interpretatie van de kaart van het waterschap gecombineerd met een fietstocht om bij twijfelpunten te bekijken welke kant het water eigenlijk op stroomt. Dat is in dit platte poldergebied immers allemaal geknutseld dus niet zo eenvoudig. En wat ook niet eenvoudig is, is om de ‘achterkant’ van de stroomgebiedjes te bepalen. Het water wat op de berg in de grond zakt, gaat ergens heen, maar waarheen? Dat heb ik maar opengelaten.

Tenslotte de twee bruine rondjes. Dat waren lastige punten om uit te vogelen. Hier loopt van noord naar zuid de Dijkgraaf. Die is gegraven om de gracht van Wageningen van vers water te voorzien en onttrekt water uit verschillende stroomgebiedjes. Op mijn kaart zie je dat de blauwe Dijkgraaf mijn zelfgetekende roze lijnen doorkruist. Hij onthoofdt als het ware de Kromme Beek en de Nergenase Beek bij de twee verdeelwerken bij de bruine rondjes. Het waterschap kan daar bepalen of het water naar de Grift of naar Wageningen stroomt.

Ik ben een dergelijke kaart nog nergens tegengekomen en ben hier helemaal blij mee. Hij zal nog niet perfect zijn, maar het is een mooi begin.

Advertenties