Als we nou eens alle dijken weghalen en het land teruggeven aan de natuur, in dit geval dus aan de Noordzee, wat blijft er dan over?

nederland 0 m

 

Dit dus. Dat wordt een volle boel.

Het meeste land dat dan onder water verdwijnt, is veengebied dat door Nederlanders zelf is afgegraven. Veengebieden worden nu nog steeds lager omdat steeds weer ten behoeve van de landbouw en huizenbouw de waterstand wordt verlaagd waardoor het veen verder zakt. Veen wat uitdroogt zakt niet zozeer in elkaar, maar pas op dat moment begint de vertering van het plantenmateriaal. Zolang een paal onder water blijft, rot hij niet immers, en dat geldt ook voor plantenresten in nat veen. Droog veen rookt zichzelf op. Als de bodem gezakt is, begint de druk vanuit de landbouw om de waterstand verder te verlagen. Uiteindelijk een heilloze weg zonder uitgang. Wist je dat de bodem in de veengebieden zo wel 8 meter is gedaald? In Waterland geeft een 6 meter hoge paal de hoogte van het oorspronkelijke veen aan. In Gouderak is een woonwijk sinds de bouw in de 80er jaren 2 meter gezakt. De huizen zakken niet, de straten, tuinen en het pad naar je voordeur wel.

We zijn wel zo trots dat we ons land tegen de zee beschermen, maar we hebben het eerst zelf afgegraven. En laten het nog steeds zelf welbewust verder zakken. Terwijl dit deel van ons land sowieso zakt, maar dat is een ander verhaal. Klinkt niet alsof we erg slim bezig zijn toch?

Advertenties