Deel 2 over deze kaart van Van Geelkercken uit 1649 gaat over de huidige gemeentegrenzen tussen Ede, Renkum en Wageningen. Waar lopen de huidige gemeentegrenzen op deze kaart? Deel 1 gaat over de contour van het bos zelf.

kaart 16 1408-1649-

Het drielandenpunt tussen Ede – Renkum – Wageningen is gemakkelijk te vinden: dat is de groene rechte hoek iets onder het midden van de kaart. Die groene lijn is een wildwal, en die ligt er nog net zo. Geen bankje, geen informatiebordje, geen paal die je erop wijst, maar het is echt waar.

Ik teken met mijn vinger op het scherm (ruw dus) de huidige gemeentegrenzen in:

1

Renkum had dus niks met De Moft te maken. En ook Ede niet nadat De Sijsselt was verkocht aan Kernhem. Bennekom is sinds 1812 gemeente Ede, maar toen nog niet. Het grote domeinbos van de hertog van Gelre was er alleen voor de Wageningers en Bennekommers. Dat realiseer ik me nu voor het eerst. Ik teken de gemeentegrenzen in tussen Bennekom – Renkum – Wageningen

Eerst de grens tussen Bennekom en Renkum: die loopt eenvoudig langs de beek. Het lijkt er wel op dat Nicolaes wat minder bochten tekent dan de grens nu volgt.

De grens tussen Renkum en Wageningen loopt langs de gronden van Grunsfoort, ongeveer waar het beekdal overgaat in hoog en droog. Heer Raesvelt woonde op de Kortenberg, nu ONO, en kocht rond 1640 vele gronden op in de Moft en van het Convent van Renkum nadat dat was onteigend. Ook op de Wageningse Berg, en zo werd de berg blijkbaar Wagenings. De gronden van Grunsfoort zijn Renkums, de gronden van Raesvelt zijn Wagenings. Het Wageningse Hartten is nu Renkums.

Tenslotte de grens tussen Wageningen en Bennekom: die volgt een oude weg die in 1849 op de kaart staat:

kaart 19 Moft 1904
De Moft in 1904 blauw: Hollandse Weg. rood: verdwenen weg, nu grens tussen Wageningen en Bennekom. bron: topotijdreis, bewerking Mathilde

Die weg is weg. Nu loopt de grens raar diagonaal door landgoed Franse Kamp en Oostereng. Bovendien wordt hij nergens aangegeven. Het laatste stukje op deze kaart, waar twee wegen samen komen, volgt hij een stukje de oude Hollandse Weg, die wars van de rechthoekige wetenschap der bosbouwers diagonaal de Oostereng doorkruist. Welke weg is dat dan op deze kaart van Van Geelkercken? Ik kom er niet uit.

Naar deel 4.