Op deze kaart uit 1799 staan langs de Zoomweg in Wageningen percelen getekend. Kunnen we die terugvinden?

kaart 18
GA 016-548

Onderaan ligt de Heijwegh langens de Wildgrav , nu de Zoomweg. In deel 2 van deze serie meer over de wegen. Ten oosten van de Zoomweg (dus op de kaart erboven) lees ik van links naar rechts: Dit is hetgeen verzogt word te hebe omgeven 10 Morgen Nr 1. met in de hoek Zandgaete. Rechts daarvan Heijlen Honger Camp met hune Eijke Walle en dan een Bouwland dat doorsneden wordt door de Dolderwegh. Ten zuiden (rechts dus) van de Gertijenswegh een groot omwald perceel met daarin Renessen Camp. Dat veld wordt doorsneden door de Harnijeswegh.

Aan de westkant van de Zoomweg (onderaan dus) liggen ook percelen. Van links naar rechts: aan weerszijden van de Heijwegh door Schaatsenhout (nu Heidepark) ligt het Schaatsenhout. Dan komt Land, Hout, Landerijen en dan ben ik bij de Dolderwegh. Ten zuiden van de Gertijenswegh ligt Land, Hout, Hout tot aan de Harnijeswegh.

De kruisende wegen zijn een gemakkelijk aanknopingspunt om deze percelen te lokaliseren. In de Hongerkamp (waarschijnlijk slaat dit op een Hongarenkamp, wat we vroeger een Zigeunerkamp en nu een woonwagenkamp zouden noemen) ligt nu de helft van Sportpark De Zoom. In de zandgaten ligt nu een hondentrainingsveld. De rest past zich daar omheen. De westkant is lastiger. Er liggen ook nu nog kleine bossen ten westen van de Zoomweg en dat zullen delen van het Schaatsenhout zijn, maar of die op dezelfde plek liggen, is me niet duidelijk. Uiteindelijk kom ik tot deze kaart, geschetst op het AHN:

ahn moft 1800 percelen

Groen is de wildwal en de Zoomweg erlangs, rood de wegen op de kaart, blauw de percelen ten oosten van de Zoomweg. Perdeel nr 1 (van Van Rijn of Ockerse) is nu bos met een trimbaan en een hondenveld in de zandgaten. Ten zuiden daarvan ligt in de Hongerkamp nu sportcomplex De Zoom. De wal rond de Hongerkamp ligt er grotendeels nog: zeker aan de achterkant is hij goed herkenbaar. Het noordelijke deel van het Bouwland is bij het sportcomplex getrokken, maar de weg ertussen (langs de kantine van de Golfvereniging) ligt er nog net zo, voor de goede kijker is het duidelijk een oud weggetje. Dat pad volgt de bocht die op deze kaart staat, dat is leuk! Het komt uit bij het fietspad. Op het zuidelijke stuk van het Bouwland staat Villa Sanoer en twee nieuwe landhuizen. Midden door de Renessenkamp loopt een leuk wandelpad langs oude beuken: hierover meer in deel 4 of 5 van deze serie: ik denk dat Van Lynden Van Hemmen die beuken heeft gepoot.

De percelen ten westen van de Zoomweg heb ik met donkergroen aangegeven. Opvallend dat een deel van het Schaatsenhout er nog ligt, en ook het bos tegenover de zandafgraving ligt er nog. Er verandert niks in Nederland.

Ik ga het stuk lezen dat erbij hoort. Dat is even zoeken in bijna 1300 pagina’s, we moeten blijkbaar pagina 1142 – 1147 hebben maar dat staat er niet bij. Gelders Archief, kunnen jullie dat er niet bij zetten? Het is wel doorploeteren zo.

Het stuk staat op p. 1146 en 1147. Teksten tussen [haken] kan ik niet lezen.

Aan het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Gewesten Gelderland

Medeburgers!

Geeven [eivezentelijk] te kennen Willem Gerrit van Rijn en W.G. Ockerse beiden woonachtig te Wageningen Dat er nabij genoemde stad in het Heerenveld, even bezeide de kamp welke door Hendrik van Rennes enigen tijd geleden is aangelegd zich eene zeer groote heide bevind welke tot heden ongecultiveerd is gebleven. Dat ook die [stanck] niet geschikt is om tot bouwland aangelegd, maar wel om met hout beplant te kunnen worden. Dat Supplianten welgenegen zouden zijn ieder voor zig zelve daarvan een gedeelte en wel even bezijden de opgemeten kamp van H. van Rennes (naar de Bennekomsche zijde) te beplanten. Redenen waarom Supplianten zig tot UL wenden met verzoek dat GL aan hun tegens betaaling van de gewoonlijke thins geliefd te acoorderen zamen twintig, en dus voor ieder van hun tien mergen in het gemelde Heerenveld ten einde die tot Bosch te kunnen aanleggen. T’ welk doende Wim Gt van Rijn G. Ockerse

1148 en 1149 zijn ook leeg, maar hier lijkt een dubbelgevouwen papier in te zitten. De tekst spreekt van 20 morgen, verdeeld in 2 stukken, maar op de kaart staat slechts een stuk van 10 morgen, met nummer 1 erbij. Het tweede stuk staat niet op de kaart. Zou er nog een kaart zijn? Zit die misschien dubbel gevouwen op pagina 1148 en 1149 in de archiefmap? Durf ik dat na te vragen bij het archief? Of is de Hongerkamp de tweede helft van dit veld?

Daarna begint op p. 1150 het volgende stuk over een verbod op Oranjeverenigingen. Dit is namelijk de tijd van de Bataafse Republiek, de Fransen heersen hier!!!

Wat leer ik van de tekst? Twee onbekende veldnamen: Heerenveld en Schaatsenhout. Drie restanten van het Schaatsenhout liggen er nog. Verder wordt nogmaals bevestigd dat De Moft heide was: dit is allemaal bos nu, toen was het een zeer groot heideveld.

Ik ben toe aan een wandeling om dit allemaal in het veld te gaan bekijken.