Bekijk ons boek over dit gebied Van Heelsum naar Otterlo over de oude Vossenweg.

Hoe vond een wandelaar in 1722 zijn weg op de grote stille heide? Ik denk dat dat niet zo moeilijk was: De heuvels van de stuwwallen waren beter zichtbaar dan nu, een boerderij was van verre zichtbaar, net als kerktorens, en ook bomen en struiken waren markante herkenningspunten. Elshoff maakt in 1722 een kaart van Reemst en geeft daarop allerlei punten op de grens ter oriëntering. Kijk met me mee.

De grens van Reemst
topotijdreis 2019, bewerking Mathilde 2020

Nou heeft Elshoff de kaart niet als wandelkaart gemaakt. Zijn opdrachtgever was het echtpaar Torck – Van Hoorn, eigenaars van kasteel Rosendael, ook eigenaars van het Reemsterveld. Zij was oneindig rijk, en met haar geld kocht het echtpaar de twee welvarende landbouwenclaves Mossel en Oud-Reemst. De kaart is dus bedoeld om trots het bezit op weer te geven. Met name de grens is goed weergegeven: het moest natuurlijk wel duidelijk zijn tot waar de hoge heren mochten jagen.

Ik lees de teksten op de kaart en geniet van de tekeningetjes. Ik begin links bovenin en ga met de klok mee.

Elshoff 1722 0409-1538-0001

De NW-hoek van het Reemsterveld ligt in de Wolfsbergen. De binnenlandse noemt hij de Roosendaalse Wolfsbergen, de buitenlandse de Wekeromse Wolfsbergen. Op drie Wolfsbergen tekent hij een grijs pukkeltje. Ik denk dat daar een grenssteen lag: zouden die er nog liggen? Waarom niet eigenlijk, wie verplaatst er nou een steen. Ik ga binnenkort op zoek naar grensstenen, leuk!

We lopen langs de grens met de klok mee (dat kan in het echt niet overigens). We kruisen de Mosselseweg: die ligt er nog, maar is waarschijnlijk wel een beetje heen en weer verschoven in het zand. Daarna komen we bij ’t Heijenbergje: ik vermoed een heuveltje met heide erop. Dat lijkt me niet het beste markeringspunt in een grote heide, maar misschien was het wel het enige begroeide bergje in een zandwoestijn (dat kan best, we zitten daar in het huidige Mosselsezand). Daarna kruisen we de Harderwijkerweg bij de Quaepoort onder de Nieuwe Masenberg. Een nieuwe berg, dat pleit voor een duin dat net was opgestoven. Ik gok op een van de prachtige duinkammen in het Otterlose Bos.

We lopen in onze verbeelding verder en komen bovenop de Aertsberg met een grenssteen bovenop. De Aertsberg ligt in de zandverstuiving de Pollen, maar is volgens mij zelf geen duin. Duinen verplaatsen zich immers, daar leg je geen grenssteen op. Het moet een stuwwalbult zijn die overstoven is door zand. De grenssteen ligt er vast nog, maar er ligt een paar meter zand op. Elshoff tekent daar ook al sandbergen. Op de volgende uitsnede van het AHN is de Aertsberg als bult goed herkenbaar temidden van de kleinere duinen. Wat ook een zwak punt is in mijn hypothese, is dat hier geen boringen zijn gedaan in het zand…. En dat het hier wat ver is van de stuwwallen

We gaan de hoek om naar het zuidoosten en komen bij een groene struik: Doorne Boempke. Het lijkt een Zweedse ‘o-met-streepje-erdoor’ maar die zit niet op het wordpress-toetsenbord. Wat zou een doornenboompje zijn? Ik gok op een Gaspeldoorn. We komen bij de Compagnie. Die staat op meer kaarten: blijkbaar heeft er wel eens een leger gelegen op het Deelenseveld. Op een andere kaart – ander verhaal – loopt dwars door Reemst de ‘Kroatenpas’ naar dit punt. Een mysterie uit een ver verleden.

We lopen verder en kruisen wat wegen, zoals de Koningsweg van Dieren naar Doorwerth en de Hessenweg, lopen langs een oude pol en komen bij het volgende hoekpunt bij de Vrieden Pol.

De Vriedenpol in 2020. Foto: Mathilde

We gaan de hoek om en lopen tussen twee rijen heuvels door het groene Papendal naar de Braspol.

De Braspol in 2020. Foto Mathilde.

Er staan meer palen op de grens, maar ik volg de kaart van Elshoff. We kruisen de weg van Oud-Reemst naar Cluijs (bij Arnhem), de Koningsweg van Dieren naar Ginkel, nog wat wegen en lopen langs Oude Pollen naar het volgende hoekpunt. Daar tekent Elshoff geen belangrijke pol, maar later lag hier de Biessenpol.

foto Mathilde 2020

We gaan de hoek om naar het westen en lopen langs de Ederweg, de voorloper van de huidige Arnhemseweg, maar dan zuidelijker. Op deze grens ligt nu een mooie beukensingel. Toen zal de weg de grens geweest zijn, dan maar wat minder recht.

We lopen langs pollen, kruisen wegen en komen bij het volgende hoekpunt bij de Vossenweg (daarover gaat ons boek) bij de Paelberg. Elshoff tekent hier geen paal, en ik blijf me verwonderen waar toch de paal van de Paalberg stond, maar dit hoekpunt lijkt me een goede plek. Maar waarom tekent geen enkele kaartenmaker hier een paal? Het punt is nu de K-kruising bij de Kruislaan-Hutlaan. In plaats van een paal staat er nu een ANWB-paddenstoel. Elshoff tekent wel een pol met een kriebeltje bovenop. Hier een schetskaart van dezelfde plek, ook met een kriebeltje daar.

Hier vlakbij buiten het Reemsterveld, tekent hij een vlek met daarin Heijdenstadt: weer zo’n onbekende plek uit een ver verleden, ook dat is een ander verhaal.

Hier gaan we weer de hoek om en lopen naar het noorden over de Vossenweg die hier op de grenswal ligt: ook een wal was een goede markering. We steken weer een aantal wegen over (zoals de eerder overgestoken Koningsweg en Hessenweg) en komen bij de Westenberg.

We gaan weer een hoek om en lopen naar het Noordwesten. Ook hier ligt een grenswal die Elshoff niet tekent maar er vast toen al lag. Op de foto zie je de wal van links naar rechts; de weg steekt de grens over.

De wal tussen Ginkel en Reemst
foto: Mathilde, 2020.

We lopen langs de Kelderbergen naar een steen bovenop de Koerts Hutten Pol. Is dit de Pol bij de Hut van Koert? Hij tekent geen hut. Of is dit een mooi uitkijkpunt (koeren is koekeloeren is uitkijken)? Als je hier de bomen weghaalt, heb je inderdaad een mooi uitzicht over ‘vijandig’ en ‘eigen’ gebied. Elshoff schrijft naast deze pol: Soo sommige meenen sou op dese pol de Scheijdige lopend. De grens lijkt hier niet helemaal eenduidig, want hij tekent een (voor Rosendael ongunstigere, want een kleiner gebied opleverende) grens iets meer naar het oosten strak langs de Kelderbergen. Op die lijn ligt nu de beukensingel, denk ik.

We lopen door en komen bij oude pollen bij het huidige uitkijkpunt op de in 1722 naamloze Valenberg. Daar maakt de grens een onverwachte hoek, zie de kaart in de noordwestpunt: blijkbaar is er een driehoekje bijgekocht. Dat driehoekje ligt er nog net zo: perceelsscheidingen werken vaker eeuwen door in landgebruik en wegenpatroon. We komen bij de Ossenweg, lopen langs drie pollen die datzelfde jaar in 1722 zijn gelegd, steken nog de belangrijke Wekeromseweg over en zijn terug bij het startpunt.

Bekijk ons boek over dit gebied Van Heelsum naar Otterlo over de oude Vossenweg.

[eerste versie 20 juli 2020, bijgewerkt 28 november 2020]