De zuidgrens van Reemst liep in 1722 langs de Ederweg. Langs die grens stonden geen grenspalen, jammer want nu is het net iets minder duidelijk waar de grens precies liep. Ja, langs de Ederweg, maar dat was geen asfaltweg natuurlijk.

De latere grens is wel duidelijk. Het echtpaar Torck – de Roode van Heeckeren liet rond Reemst beukensingels planten, en die singels staan er nog. Die beukensingels lopen kaarsrecht met hier en daar een knikje. Prachtige oude beuken zijn dit nu, staande op en langs oude wallen vol mossen. Heerlijk om daar te zijn.

Maar in 1722 waren die beuken er nog niet. Het is denkbaar dat de Ederweg niet zo recht liep als die singels: mensen zochten hun weg in het mulle zand en vooral de oversteek van het Papendal was tricky. Op de volgende AHN uitsnede zie je talloze sporen het Papendal oversteken.

De grenzen waren aangegeven met wallen, die heb ik met geel getekend. Bovendien heb ik de grenspalen in het Papendal ingetekend. Die op het drielandenpunt is de Biessenpol. Een stukje ervan staat er nog, onderin het Papendal, verscholen achter Amerikaanse vogelkers en pal onder een eik met daarin een processierupsennest van anderhalf meter lang.

Op de uitsnede zie je de kruising tussen de Amsterdamseweg en de Wolfhezerweg. De gebouwen bovenaan zijn het Wegenwachtstation Planken Wambuis en Rijkswaterstaat. De wal ligt achter deze gebouwen in het bos, maar er is geen beukenrij.

Die is er wel langs de zuidgrens. Op de volgende foto zie je de dubbele beukenrij met op de achtergrond de drukte van het kruispunt.

We volgen de beuken naar het westen. De oude sporen van de Ederweg moeten hier verscholen in het bos liggen, maar zoals zo vaak zien we in het veld niets van de dingen die we op het AHN duidelijk zien liggen.

We komen bij een hek en kunnen niet verder. Ten westen hiervan ligt het ecoduct over de A12 en daar willen ze geen pottenkijkers. Wel kunnen we een kijkje nemen bij een ecoduct voor eekhoorns. Die klimmen omhoog via dikke touwen en passeren de A12 via de verkeersborden van de ANWB.

Tenslotte de hele zuidgrens van Reemst op het AHN. Zo te zien ligt er behalve deze touwbrug voor eekhoorns en het ecoduct ook nog een tunnel onder de A12, maar daar kan ik niet komen.