Ik had verwacht dat het eenvoudig zou zijn om een polderkaart van het Binnenveld te vinden, maar nee hoor. Wel kaarten met watergangen, maar niet eentje met de indeling van de polders. Dus ben ik zelf aan het tekenen geslagen met dit als resultaat.

Wegen zijn rood, dijken zijn groen en watergangen zijn blauw. De zwarte stippen zijn de uitwateringssluizen.

Het zijn vier polders. Bovenaan de Doesburherpolder. Onderaan de Nudepolder. In het midden de Bovendijkgraafse en de Benedendijkgraafse polder.

De vraag is wat je in het veld nog ziet van de polders. Veel, alles eigenlijk. De wegen en de sloten liggen er nog net zo. Cultuurhistorie van minstens 600 jaar oud waar we trots en zuinig op mogen zijn. Alleen de vergraven Kromme Eem, de Gelderse Wetering die de Doesburgherpolder afwaterde, is grotendeels verdwenen. Dat ontdekte ik tijdens een fietstocht die toch ook veel verrassends opleverde.

Mijn boek ‘Water in het Binnenveld’ gaat over de watergeschiedenis van het Binnenveld en staat vol kaarten en foto’s die het verhaal verduidelijken. Inclusief een wandelroute, fietsroute en wensroute.