Op deze kaart van Van Geelkercken uit 1655 zie je de Maanderdijk als grens tussen Bennekom en Maanen, maar die dijk loopt niet verder door dan langs de polders van Wageningen en Bennekom. In het verlengde tekent Nicolaes een oranje balk. Op die balk ligt nu de Meentdijk.

Het Binnenveld in 1655
GA 0306 252 0001

In 1390 wordt deze grens door het veen tussen Bennekom en Maenen afgebakend door Hertog Willem van Gulick. De rechter van de Veluwe gaat daartoe met een ambtman en 14 helpers – huisluiden – het veen in. Er zijn Bennekommer en Maaners bij om ruzie te voorkomen. Ze zetten bakens en palen neer, wat mij een heel gedoe lijkt in veen.

Voor dat werk krijgen de rentmeester Badert van Stampraede en de ambtman Arnt toe Boedop twaalf morgen van het veen, eerlijk verdeeld tussen een deel van Bennekom en een deel van Maanen.

De veertien huisluiden krijgen blijkbaar niets, maar hebben het wel zonder argelist gedaan. Wat een leuke tekst, dat geeft echt een inkijkje in hoe het er in 1390 aan toe ging. Wow, dat is 631 jaar geleden.

Leden kunnen de transcriptie lezen.

De transcriptie is voor abonnees

Lees de tekst door je vandaag nog te abonneren.

Mijn boek ‘Water in het Binnenveld’ gaat over de watergeschiedenis van het Binnenveld en staat vol kaarten en foto’s die het verhaal verduidelijken. Inclusief een wandelroute, fietsroute en wensroute.