Op de Sallandse Heuvelrug gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten naaldbomen kappen. Het gebied wordt opener met meer afwisseling tussen bos, grasland en heide.

Birds view Sallandse Heuvelrug.
Sallandseheuvelrug.nl

Op deze website kun je de plannen zien. Je vliegt over het gebied en je kunt rondkijken op de plekken waar ze aan de slag gaan. Je kunt op diverse plekken zien hoe het er nu uitziet (net als bij Google Streetview) maar ook in de toekomst: hoe ziet het er hier direct na de ingreep en over 5 en 10 jaar later uit? Ze hebben hiervoor plaatjes geplakt met bosjes struiken en hei en zo, en als je beter kijkt zie je steeds hetzelfde graspolletje en heideplantje, maar het geeft een fantastisch inzicht in de plannen.

Hier een van de plekken. Ik zie overigens dat hier niet alleen naaldbomen worden gekapt.

Plek nu
Sallandseheuvelrug.nl

Op deze plek gaan ze dus kappen. Daarna ziet het er ongeveer zo uit:

Plek na de ingreep
Sallandseheuvelrug.nl

Vijf jaar na de ingreep is de boom links wat groter, groeit er heide en pijpenstrootje:

Plek 5 jaar later
Sallandseheuvelrug.nl

Tien jaar na de ingreep is de boom nog wat groter en groeit er nog meer heide en pijpenstrootje. En allerlei andere plantjes natuurlijk die niet zijn ingeplakt.

Plek 10 jaar later
Sallandseheuvelrug.nl

Ik vind het top gedaan.

Alle afbeeldingen