Liggen er tunnels onder Twente? Jazeker, en twee ervan kruisen onder Haaksbergen. Het is een kruising van 120.000 jaar oud.

Foto: Christian, 2019.

Het ligt op 100 meter diepte onder het kruispunt Dekkersweg – Holthuizerstraat.

Op de volgende kaart kun je het kruispunt zien liggen. Als je klikt op het plaatje, wordt het groter. Dan zie je de twee groenblauwe ‘wegen’ op de kaart duidelijker, en rechts op de doorsnede zijn diezelfde wegen oranje. Het lijken meer beken dan wegen maar die kruisen nooit. Het zijn twee tunneldalen. Alleen niet uit het Elsterien zoals alle andere tunneldalen onder Nederland maar uit het Saalien.

Dinoloket

Op de kaart is aangegeven hoe diep onder NAP de overgang ligt tussen oud materiaal en keileem uit het Saalien waarmee de tunneldalen zijn opgevuld. Je ziet duidelijk dat het er twee zijn die elkaar kruisen bij Haaksbergen. Ik zal ze een naam geven om ze uit elkaar te houden. Het NO-ZW lopende dal noem ik dal Rossum-Hummelo, en het NZ lopende heet voortaan dal Almelo-Aalten. Dat laatste heb ik hier beschreven en is in het veld herkenbaar. Over het dal Rossum-Hummelo schrijf ik hier.

Onder Haaksbergen kruisen de twee tunneldalen elkaar. Dat kan alleen als het ene dal ouder is dan het andere. Welk van de twee zou ouder zijn? Dat kun je alleen maar zien als je een boring zet. Je kunt het natuurlijk ook afleiden uit de geschiedenis, maar ik kom er niet uit.

Wat zie je al wandelende of fietsende van dit ondergrondse kruispunt? Niets. Maar ga vooral naar het kruispunt Holthuizerstraat-Dekkersweg in Haaksbergen en voel de vibe.

Het hele verhaal van Oost-Nederland, van Precambrium tot en met de ijstijden bij elkaar? Dat kan! Het is bij mij als pdf te verkrijgen voor 7 euro of bij bol.com als e-boek voor 9 euro.

Alle afbeeldingen

  • tunneldalen onder Twenthe en Achterhoek
  • Twee straatnaamborden in Haaksbergen