Deltares heeft nieuwe kaarten gemaakt van het gevaar op overstroming en verdrinking in Nederland in 2022 en in 2050. De haren rijzen je te berge (wat betekent dat eigenlijk? Mijn haren rijzen nooit, die vallen krulloos naar beneden).

Nou moet je eigenlijk naar de site van Deltares gaan om te spelen met de kaarten. Je kunt een schuif naar rechts schuiven, en dan zie je de kaart van 2022 veranderen in die van het jaar 2050.

De site is van Deltares, het gaat om de overstromingskaarten, dit schijnt de link te zijn (ik werk op mijn ipad, en dat werkt van geen meter, vind ik). https://arcg.is/0Oz4Lf0

Het zijn drie kaarten: schadegevaar, verdrinkingsgevaar, en een combinatie van die twee die een soort risicokaart oplevert, de overstromingsgevaarzoneringskaart.

Hier de twee kaarten van het schadegevaar door overstroming. Eerst 2022, daar onder 2050. Dit is dus de schade die jaarlijks gemiddeld te verwachten is door overstroming als op die plek een normale eengezinswoning zou worden gebouwd.

Nogmaals, je moet eigenlijk naar de site zelf gaan om je eigen huis op te zoeken en te bekijken wat de legenda inhoudt. Maar in de Betuwe zal je jaarlijks moeten dokken. In mijn geliefde Binnenveld ook, maar daar maken we gewoon nat natuurgebied van.

Dan nu verdrinkingsgevaar. Boven 2022, onder 2050. In een gebied met een hoog risico op verdrinking kan het water hoog komen en kan het lastig zijn snel weg te komen.

Het is nu al risicovol in de Liemers, maar in 2050 ben je je leven niet zeker in grote delen van midden Nederland.

Tenslotte de gecombineerde kaart met het risico van overstroming of verdrinking. Boven 2022, onder 2050.

Hier ben ik toch wel stil van. In paarse gebieden moet je geen normale eengezinswoningen bouwen. Ik kan me niet voorstellen dat banken nog graag hypotheken verstrekken voor dergelijke huizen in de donkerpaarse gebieden. Ik verwacht ook dat verzekeringsmaatschappijen zullen overwegen in hun inboedelverzekeringen clausules op gaan nemen. We gaan wonen in paalwoningen.

Opvallend dat de grote steden in West Nederland aan zee niet zoveel gevaar te duchten hebben: die duinen houden nog wel wat tegen. Nee, het zijn de rivieren die gevaarlijk worden.

Wow, ons land gaat drastisch veranderen.

Alle afbeeldingen