De nieuwe brug over de Kromme Eem

5299 5331 6541 6967 29877