loop (en fiets)

kriskras door midden Nederland van halte naar halte, langs beken, dijken en kanalen, beklim heuvels, fiets langs grenzen.

kijk

om me heen naar het landschap, landvormen, landgebruik en waterbeheer.

lees

over het landschap, kijk op oude kaarten, bestudeer digitale kaarten van het reliëf en de ondergrond en lees archiefstukken uit de 16de – 18de eeuw over ons landschap.

let op

het ontstaan van het landschap: stuwwallen, sandrs, drumlins, rivierduinen, pingomeren, kameterassen, pradolinas, glaciale bekkens, doorbraakdalen, smeltwaterdalen en nog veel meer moois.

de geschiedenis van ons landgebruik zoals grafheuvels, raatakkers, ijzerkuilen, wildwallen, schaapsdriften, grenspalen en ik ben dol op mooie dakpannen.

en ik heb een voorliefde voor getuigen van onze watergeschiedenis zoals kanalen, polders, molenbeken, sprengen en waterwerken zoals stuwen, sluizen, watermolens, heulen en vistrappen of wereldfenomenen zoals waterkruisingen.

Ooh wat een mooi land.

geomorfologische kaart

En daarover schrijf ik op dit blog

Wie ben ik?

Mathilde Maijer, Ir Internationaal Land en Waterbeheer, Fractievoorzitter PvdA Waterschap Vallei en Veluwe, Concertmeester symfonieorkest Sonante, Project manager ‘water’ bij DIBcoop.