Boeren wisten het wel: stenen groeien. Immers elk voorjaar lagen er weer stenen op de akker, hoe zorgvuldig ze die het jaar ervoor ook hadden weggehaald.

Nu lachen we erom, stenen die groeien, haha, die domme boeren toch. Maar als je dan doorvraagt hoe het dan wel komt dat elk jaar weer stenen aan het maaiveld liggen, heeft men geen idee.

Er zijn best stenen die groeien. Klapperstenen zijn harde bolletjes leem waaromheen korsten ijzer aangroeien. In de middeleeuwen werden die op de Veluwe opgegraven en verwerkt tot ijzer. De Veluwse ijzermijnen moeten uitgestrekt geweest zijn gezien de vele duizenden ijzerkuilen die op de Veluwe nog liggen als relicten van deze verdwenen industrie. Hoe dacht je dan dat ze vroeger aan ijzer kwamen? Ijzer groeide in de grond. Niet alleen als klapperstenen, maar ook als ijzerbanken in de bodem. Stalagmieten en stalactieten groeien ook.

Dus waarom zouden zwerfkeien niet kunnen groeien? Een uitgedroogde bonk klei is hard als steen. Wie weet wordt het na een vorstperiode wel echt een steen. Misschien is een zwerfkei wel aan elkaar gekit zand, wie weet gebeurt dat wel als de gloeiend hete bliksem de grond raakt. De boeren wisten niet hoe stenen groeiden, maar dat ze groeiden zagen ze zelf.

Okay, zwerfkeien groeien niet. Maar toch liggen elk voorjaar opnieuw grote stenen aan het maaiveld.

Mij leek grondbewerking door de boeren een aardige verklaring: bij het ploegen en oogsten zakt fijn zand naar beneden en komen grote stenen boven.

Maar het schijnt anders te zitten. Het komt door vorst. Als het vriest worden stenen koud en een grote steen houdt die kou lang vast. Terwijl dooiwater naar beneden zakt, ontstaat onder de steen een ijslens omdat dat dooiwater onder de koude steen weer bevriest. Omdat ijs meer ruimte inneemt drukt die ijslens de steen omhoog. Als die ijslens langzaam afsmelt, zakt fijn zand in de ontstane ruimte onder de steen. En zo ligt na een nacht vorst de steen een paar millimeter hoger dan ervoor. Dus vooral na een lange winter met meerdere afwisselingen van vorst en dooi, kan zo een steen een paar centimeter omhoog komen.

Nee dit heb ik niet zelf bedacht. Zie Landschappen van Nederland van A.G. Jongmans. De theorie in dat boek houd ik immers op dit blog aan. Geweldig boek, volg de link en schrik van de prijs.

boektip: over iemand die zelf een hunebed bouwt. Hoe bouw je een hunebed?