In Limburg komt Carboon aan het licht, in de Achterhoek en Twente het onderKrijt. Het bovenKrijt zien we dan weer in Limburg. De meeste lagen liggen onder heel Nederland maar dan diep weggezakt, bedekt door honderden of duizenden lagen jonger spul. Hoe diep liggen die lagen?

1  de grens tussen Devoon en Carboon

Dieper dan het Carboon hebben we in Nederland niet geboord. Hoe diep zitten we dan? Hier de kaart:

diepte onderkant paleozoicum

Deze kaart geeft de diepte van de grens tussen Carboon en Devoon weer. Rechts boven de verklaring van de kleuren. De schaal loopt van 104 m+NAP tot 9335 m-NAP. Geelgroen ligt rond de 4600 meter onder de grond. Alleen het allerdonkerste bruin is + NAP. Zo te zien in Zeeland en in Zuid-Limburg. Hmm, we hadden mijnen in Zeeland kunnen hebben.

Het totaalbeeld is dat het Devoon in het NW dieper liggen dan in het ZO. Een tweede beeld is dat het land in een stuk of 6 stroken is verdeeld waar het Devoon afwisselend dieper en ondieper ligt. Op deze en alle volgende kaarten ligt bij Eindhoven een diep gat, de slenk van Brabant.

2 hoe diep ligt de grens tussen Mesozoicum en Tertiair

Op de volgende kaart de diepte van de grens tussen het Mesozoicum en Tertiair, het tijdperk van de vorming van de Alpen.

diepte onderkant tertiair

De twee kaarten lijken op elkaar maar vergis je niet: de schaal loopt hier van 192 m+NAP tot 1864 m-NAP. De laagte van het IJsselmeer en Noordzeebekken is mooi zichtbaar en verder is natuurlijk de diepe slenk bij Eindhoven opvallend. Alleen in Twente en de Achterhoek en in Zuid-Limburg ligt het oude Mesozoicum boven NAP, maar opvallend genoeg ligt het ook in Zeeland en in de Randstad niet zo heel ver onder de grond.

3 Hoe diep ligt de onderkant van het Kwartair

De beste indicatie voor de diepte van de onderkant van het Kwartair, het begin van de ijstijden, geeft de bovenkant van BReda, als je het nog kunt volgen. Hier de kaart.

diepte breda bovenkant

De schaal loopt hier van 155 m+NAP tot 584 m-NAP. Geelgroen is 210 m onder de grond. Het blijft hetzelfde patroon: NW Nederland zakt weg en er ligt een diepe slenk bij Eindhoven. Ook zijn op deze kaart de vele breuken in de ondergrond weergegeven, maar dat is een ander verhaal.