Een waterdruppel die valt in Engeland stroomt achtereenvolgens door de Oudebeek, Beekbergsebeek, Krepelsebeek en Klarenbeek om tenslotte in de Voorsterbeek uit te monden. Allemaal hetzelfde water met verschillende namen, verwarrend hoor, en dat vind ik voor dit blog niet handig. Ik heb geen enkele sluitende reden kunnen vinden om voor de ene of de andere naam te kiezen, dus ik kies zelf:

  • Het bovenstroomse deel vanaf Engeland langs Beekbergen en Lieren tot aan het Apeldoorns Kanaal noem ik Oudebeek (volgens de bordjes langs de beek) en dat is een ander verhaal. (het liefst plak ik namen aan elkaar: Oudebeek ipv Oude Beek)
  • Het deel tussen het Apeldoorns Kanaal via de Klarenbeeksemolen tot aan de monding in de Voorsterbeek noem ik de Beekbergsebeek. Dat in analogie van wat het waterschap doet, want eigenlijk is dit onjuist: Klarenbeeksemolenbeek zou een betere naam zijn voor het opgeleide deel en Klarenbeek voor het benedenstroomse deel.
  • De oorspronkelijke gekanaliseerde beek die van zijn water is beroofd wordt de Verlorenbeek genoemd, omdat hij bijna geen water meer voerde. De juiste naam zou Beekbergsebeek moeten zijn, maar ik volg het waterschap en noem hem de Verlorenbeek.

Ik vind het bijzonder onhandig dat wij in Nederland bij elke zijbeek de naam van een beek veranderen. In Duitsland heet de Rijn hetzelfde vanaf Zwitserland tot aan de grens, ook al stromen er heel wat rivieren in uit. Wij doen dat hier anders: Rijn, Nederrijn, Lek en daarna ben ik de draad kwijt. Ik denk dat het juist inzicht geeft wanneer we een beek van bron tot monding dezelfde naam zouden geven. Dat je, als je bij de monding van de Beekbergsebeek, verrast zou zijn dat dit dezelfde beek is waar je enkele uren daarvoor bij Beekbergen en Engeland langs bent gefietst.

Ik loop langs de Beekbergsebeek en begin ten oosten van het Apeldoorns Kanaal bij de sifon of duiker onder het kanaal.

Beekbergsebeek legger
Beekbergsebeek en Verlorenbeek. bron: Bekenatlas

Een leuk klompenpad leidt me langs de beek. Vlak voor de A50, in een drassig natuurgebiedje met mooie wandelpaadjes begint de Verlorenbeek die opvallend genoeg ernaast blijft lopen. Ik vermoed, na lang turen op kaarten en AHN, dat dit de oorspronkelijke Beekbergsebeek is, en Verlorenbeek heet omdat de opgeleide molenbeek van Krepel al het water wegkaapte. De watermolen aan de Verlorenbeek zal toen ook wel verloren gegaan zijn door Krepel en zijn watermolen. De aanleg van de molen van Krepel en de 6 km lange opgeleide molenbeek ernaar toe moet een gigantische klus zijn geweest.

De brede Beekbergsebeek wordt met een grote ecoduiker onder de A50 geleid. De smalle Verlorenbeek, moet het met een kleine ronde duiker doen.

Ecoduiker in Beekbergsebeek
ecoduiker onder de A50. foto: Mathilde

Na de A50 begint de 6 kilometer lange opleiding naar de watermolen van Krepel bij Klarenbeek. De kleine Verlorenbeek loopt meters lager er een tiental meters naast. Langs beide beken mag je lopen, leuk hoor, en dat kan ook goed want aan beide kanten van de Beekbergsebeek ligt een brede dijk.

Bij het dorp Klarenbeek wordt de beek nog breder en wordt een Grand Canal en zichtas vanuit het Huis Klarenbeek. Op de foto zie je het huis niet goed maar dat ligt dus precies in het verlengde van dit kanaal. Deze mislukte foto is een goede reden om er weer eens heen te gaan en een betere foto te maken.

Grand canal bij Klarenbeek
kanaal bij Klarenbeek. foto: Mathilde

Thuis zie ik op de kaart dat vlak voor dit kruispunt een sloot die onderdeel is of was van de Grote Wetering met een sifon onder de beek wordt geleid. Daar staat ook een grenspaal van Het Loo!! Niets van gezien: nog een reden om er snel weer eens heen te gaan.

Bij het landhuis Klarenbeek ligt de grote wijer van de watermolen van Krepel. Hier begon hij zijn koperfabriek die het dorp werk en geld bracht. Bij het dorp een immense kerk, groot landhuis en park met een grote vijver. Van de watermolen is niets over, maar ik kan de plek toch niet bekijken vanwege het huidige bedrijf op die plek. Krepel is nu een houtverwerkingsbedrijf; de familie is nog altijd eigenaar van fabriek en landgoed, maar dat is een ander verhaal.

Na de fabriek houdt de opleiding op. Wat zou Krepel bedacht hebben? Ik vermoed dat hier wel een beekje lag en dat hij het water dat hij aanvoerde via de opgeleide molenbeek na de watermolen hierin uit liet stromen. Ik begin de verwarrende naamgeving te begrijpen: hier ergens, begint de oorspronkelijke Klarenbeek waar hij de molenbeek aan gekoppeld heeft! Nou, ik zoek dit nog wel eens beter uit.

Het wandelpad langs de beek houdt op. Dat is jammer, maar wel logisch: er is geen dijk langs deze beek en particuliere weilanden lopen door tot aan het water. Even verder wordt het weer mooi: langs de beek ligt een dijkje en tot aan het spoor kun je daar overheen lopen. Dit is de Appense Bandijk, gebouwd rond 1435 om het noordelijke deel van de IJsselvallei te beschermen tegen hoog water van de IJsel en de Voorsterbeek, en ook dat is een ander prachtig verhaal. Het is een bijzonder mooi gebied en ik kijk ernaar uit om het 12 km lange Appense Schouwpad te gaan lopen over de dijk en door het Appense Bos.

De beek gaat niet onder het spoor door maar buigt voor het spoor af naar het zuiden. Dat lijkt me niet natuurlijk: ik vermoed dat de beek is omgeleid vanwege het spoor maar ook dat is een ander verhaal. Hier is een nieuw landgoed ontwikkeld met een moderne waterburcht (zoals het Muiderslot). Ik vind het prachtig.

Beekbergsebeek
moderne waterburcht in de Beekbergsebeek. foto: Mathilde

Even verder, vlak voor de Voorsterbeek onder het spoor doorgaat, mondt de Beekbergsebeek erin uit.

Beekbergsebeek en Voorsterbeek
monding van de Beekbergsebeek in de Voorsterbeek. foto: Mathilde

Alle afbeeldingen

  • legger Beekbergsebeek
  • Beekbergsebeek
  • foto Beekbergsebeek en Voorsterbeek
  • Beekbergsebeek Grand Canal
  • Beekbergsebeek ecoduct onder A50