Halderbrink, zegt de stem in de bus. En dan stopt de bus al of niet bij een bushalte langs de Dreeslaan ten zuiden van de A12. Aan de ene kant zie je het Binnenveld, aan de andere kant de rand van Bennekom. Wat is dan toch de Halderbrink?

Nu is het een nieuwbouwwijk in Bennekom. Maar vroeger was het een eigen gehucht met een brink.

In mijn boek ‘Water in het Binnenveld’ beschrijf ik de geschiedenis van het waterbeheer in het Binnenveld, het open gebied tussen Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen.

Het Binnenveld in de 17de eeuw
Bennekom en Halderbrink in 1635, Van Geelkercken GA 558-0011

Deze kaart is gemaakt om de velden aan te geven die in bezit waren van het Catharinagasthuis in Arnhem. De kaart is gemaakt door Van Geelkercken in 1635. De kaart, deel van een serie, is niet gemakkelijk te interpreteren. De landerijen van het gasthuis staan er mooi op, maar de onderlinge ligging is een zootje.

Je ziet links het Valleikanaal met daarnaast de Kromme Eem en de Veensteeg, Slagsteeg, Rijnsteeg en de Dijkgraaf. Rechtsonder zie je Bennekom. En daarboven zie je een ronde brink met huizen eromheen: de Halderbrink.

Is daar nu nog iets van over, behalve de naam van een nieuwbouwwijk en een bushalte?

Ik zie ook op de oudste kaarten op topotijdreis geen Halderbrink als brink met huizen eromheen. Wel de Hoekelumbrink. De Halderbrink is een polder in het Binnenveld (de polder van de mensen van de Halderbrinke wellicht?).

Maar enkele punten zijn herkenbaar. Kasteel Hoekelum en de kerk van Bennekom natuurlijk. Verder de Kekkesteeg (Van Geelkercken schrijft Keecksteeg): daar is de Dreeslaan overheen gelegd ten zuiden van de A12. Ik zie een weg van Bennekom naar Harselo, dat moet de Lange steeg zijn. Ik zie de Breukelderweg, die ligt er nog. Ik zie de Voshol: hmm, dat is nu een huis aan de weg tussen Hoekelum en Bennekom. Dat kan niet hetzelfde zijn.

Ik puzzel verder en dan heb ik een wow-momentje: dat grote groene veld kan ik terugvinden op topotijdreis 1891. Exact dezelfde vorm, sloot in het midden, duiker bij de Kekkesteeg. Ik teken wat wegen in en in geel de Halderbrink. In rood enkele wegen zoals de Breukelerweg, weg naar Harselo, Dijkgraaf, de Kekkesteeg en nog wat.

Nu in 2019. Bennekom is respectvol omgegaan met deze eeuwenoude brink: hij ligt als groene oase in de stad. Met boerderij. Omzoomd door de Brinkerweg, Halderbrinkweg, Halderweg, Commandeursweg en wat nieuwe namen.

Leuk hoor.

O ja, en dat veld dat ik herkende? Dat ligt er ook nog. Het heet Het Geurtje. Het is het veld tegenover het zwembad, ten oosten van de Dreeslaan. De duiker gaat nu onder de Dreeslaan door. Ook het Geurtje is een oude naam: op de kaart van 1628 staat Geert nae Maenen.

Rechtsonder staat een korte tekst over een veld dat verkocht is omdat de kippen van de buurman het veld bedierven.

Leden kunnen mijn transcriptie lezen.

Abonnees hebben toegang tot:

  • transcripties van teksten op kaarten;
  • pdf’s van onze in eigen beheer uitgegeven boeken;
  • pdf’s van groeiboeken: een soort knipselmappen met stukken over een bepaald gebied die al of niet uitgroeien tot een heus boek;
  • de serie Zandbanken in de Rijn (2022);
  • de serie het Merkendal (2023);
  • een boekenkast vol transcripties van losse stukken zoals charters, plakkaten, verordeningen, processtukken, verbalen en wat ik maar tegen kom aan interessante teksten over het landschap en landgebruik in vroeger tijd.