In 1753 maakt Beijerinck een polderatlas met alle polders van Wageningen en Bennekom. Prachtige kaarten met bijbehorende lijsten van eigenaars van de diverse percelen inclusief gegevens over het landgebruik. Superinformatief.

De atlas is niet alleen super interessant vanwege de kaarten, maar ook vanwege de tabellen met grondeigenaren en landgebruik. Hier een voorbeeld van zo’n bladzijde van de eerste polder van Wageningen ten westen van de Veensteeg.

NB de iets grotere plaatjes zijn thumbnails zonder link. De kleinere plaatjes leiden naar een grotere afbeelding. Hier boven de knop naar de atlas.
Erfgoedstuk
GA 1963 529-0011

Nudepolders

De eerste kaart is van de Hoeveslagen. Het noorden is beneden, en die rechte weg onderaan van links naar rechts, de grens dus van de Hoeveslagen, is de Wageningse Afweg. Een deel van de Hoeveslagen is verloren toen na de overstroming van 1855 de Grebbedijk werd verlegd.

Polderkaart uit 1753 van de Hoeveslagen
GA 1963: 529-0002

De tweede en derde polder staan op de volgende kaart. Het noorden is weer onder. De meest zuidelijke weg is het Huppelpad die nu bijna verdwenen is. Dit is de situatie in 1753, in de 17de eeuw was dit nog een polder. De huidige N224 ligt ongeveer langs de rode dunne lijn in het midden van links naar rechts, maar dan rechtgetrokken.

GA 1963: 529-0004

De vierde polder in 1753 ligt tussen het Huppelpad en de Haarweg. Het noorden is weer onder. Links zie je nog net de gracht van Wageningen. Dat driehoekige bosje is het stukje stad tussen Costerweg, de Nudestraat en de gracht.

GA 1963: 529-0006

De vijfde tot en met de achtste polder van de Nude liggen tussen de Haarweg en het Nieuwe Kanaal. Het nieuwe kanaal zie je onderaan liggen. De weg in het midden is verdwenen. Links zie je tussen akkers en weilanden de Hollandse Sloot. Dat is nu de Marijkeweg.

GA 1963: 529-0008

Wageningse benedendijkgraafse polders

Dit is de eerste Wageningse polder. Een deel hiervan is nu natuurgebied Binnenveldse hooilanden.

Erfgoedstuk
GA 529-010

Dit zijn de tweede en de derde polder van Wageningen tussen de Veensteeg en de Slagsteeg en tussen de Slagsteeg en de Rijnsteeg.

Erfgoedstuk
GA 1963 529-0012

De vierde polder van Wageningen ligt tussen de Rijnsteeg en de Veensteeg.

Erfgoedstuk
GA 1963 529-0014

Bennekomse benedendijkgraafse polders

Dit zijn de eerste en tweede polder van Bennekom. De rechte lijn erdoorheen is de Eemwal. Het stukje op de grens tussen wit en groen (de kin van het hondje) is het wandelpad in de Binnenveldse Hooilanden.

Meer over deze kaart.

Polderkaart 1753 Binnenveld
GA 1963: 529-0016

Dit zijn de derde en vierde polder van Bennekom.

Erfgoedstuk
GA 1963 529-0018

Bennekomse bovendijkgraafse polders

Dit is Bennekoms vijfde polder.

Erfgoedstuk
GA 1963 529-0020

Dit is de zesde polder van Bennekom. Het is de enige kaart die door Willem Leenen is getekend. Ik vind het de mooiste, want hij tekent alle watertjes. Zo kun je zelfs irrigatiekanaaltjes zien.

Polderkaart Binnenveld 18de eeuw
Willem Leenen, GA 529-0022

Dit is de zevende en hoogste polder van Bennekom. We zitten nu ten oosten van de Dreeslaan.

Erfgoedstuk
GA 1963 529-0024

Wageningse bovendijkgraafse polders

Dit zijn de vijfde, zesde en zevende polder van Wageningen. En rechts bovenin de achtste die ligt tussen de gracht, de Veerweg en de Grebbedijk.

polders in de 18de eeuw
GA 529-0026

In mijn boek ‘Water in het Binnenveld’ beschrijf ik de geschiedenis van het waterbeheer in het Binnenveld, het open gebied tussen Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen.

Erwin Brinkhuis heeft alle kaarten uit de polderatlas samen gevoegd. Wow, dat is wel uniek hoor. Klik beslist op de afbeelding, dan wordt hij schermgroot.

Polderkaart 1753 in het Binnenveld