In 1753 maakt Beijerinck een polderatlas met alle polders van Wageningen en Bennekom. Prachtige kaarten met bijbehorende lijsten van eigenaars van de diverse percelen inclusief gegevens over het landgebruik. Superinformatief.

De eerste kaart is van de Hoeveslagen. Het noorden is beneden, en die rechte weg onderaan van links naar rechts, de grens dus van de Hoeveslagen, is de Wageningse Afweg.

Polderkaart uit 1753 van de Hoeveslagen
GA 1963: 529-0002

De tweede en derde polder staan op de volgende kaart. Het noorden is weer onder. De meest zuidelijke weg is het Huppelpad die nu bijna verdwenen is. Dit is de situatie in 1753, in de 17de eeuw was dit nog een polder. De huidige N224 ligt ongeveer langs de rode dunne lijn in het midden van links naar rechts, maar dan rechtgetrokken.

GA 1963: 529-0004

De vierde polder in 1753 ligt tussen het Huppelpad en de Haarweg. Het noorden is weer onder. Links zie je nog net de gracht van Wageningen. Dat driehoekige bosje is het stukje stad tussen Costerweg, de Nudestraat en de gracht.

GA 1963: 529-0006

De vijfde tot en met de achtste polder liggen tussen de Haarweg en het Nieuwe Kanaal. Het nieuwe kanaal zie je onderaan liggen. De weg in het midden is verdwenen. Links zie je tussen akkers en weilanden de Hollandse Sloot. Dat is nu de Marijkeweg.

GA 1963: 529-0008

Dit zijn de eerste en tweede polder van Bennekom. De rechte lijn erdoorheen is de Eemwal. Het stukje op de grens tussen wit en groen (de kin van het hondje) is het wandelpad in de Binnenveldse Hooilanden.

Polderkaart 1753 Binnenveld
GA 1963: 529-0016

Dit is de zesde polder van Bennekom. Het is de enige kaart die door Willem Leenen is getekend. Ik vind het de mooiste, want hij tekent alle watertjes.

Polderkaart Binnenveld 18de eeuw
Willem Leenen, GA 529-0022

Dit zijn de vijfde, zesde en zevende polder van Wageningen. En rechtsbovenin de achtste die ligt tussen de gracht, de Veerweg en de Grebbedijk.

polders in de 18de eeuw
GA 529-0026

Mijn boek ‘Water in het Binnenveld‘ gaat over de watergeschiedenis van het Binnenveld en staat vol kaarten, tekeningen en foto’s. Inclusief een wandelroute, fietsroute en wensroute. Plus een paar korte transcripties van stukken die een cruciale rol hebben vervuld. Als je de link volgt, zie je ook ook een link naar bol.com waar je het boek kunt inzien. Vind je 25,55 te duur? Ik ook, maar mijn eigen marge is maar 1 euro per boek: boeken zelf uitgeven is nou eenmaal duur. Toch heb ik een oplossing: de pdf van dit boek kun je kopen voor 7 euro. Minder mooi, wel goedkoper.

Erwin Brinkhuis heeft alle kaarten uit de polderatlas samen gevoegd. Wow, dat is wel uniek hoor. Klik beslist op de afbeelding, dan wordt hij schermgroot.

Polderkaart 1753 in het Binnenveld