In 1662 maakt Isaac van Geelkercken een kaartboek van de Rijn. Dit kaartboek is kortgeleden gedigitaliseerd op mijn verzoek, en werkelijk, dit is uniek. Het lijkt bijzonder veel op de 10-meterkaart, maar bevat gedetailleerdere kaarten van enkele delen van de Rijn, terwijl de 10-meterkaart een 10 meter lange opgerolde kaart is van de hele Rijn tussen Schenkenschans en Vianen.

De kaarten zijn echter niet apart gedigitaliseerd, alleen als kaartboek. Ik knip dus plaatjes van mijn scherm. Een betere resolutie krijg je uiteraard als je doorklikt naar het kaartboek in het Gelders Archief. Klik op deze button:

Schenkenschans
Tolkamer
Tolkamer
Tolkamer
Huissen en Angeren
Splitsing Rijn en IJssel
Doorwerth
Doorwerth en Heteren
Rhenen
Rhenen en Remmerden
Wiel en Amerongen
Rijswijk
Zoelmond
Culemborg
Vianen en de Vaert