Voordat in de 19de eeuw het kadaster werd opgezet, werden verpondingskaarten gebruikt om de belasting op te baseren. Wij gebruiken drie uit de voormalige gemeente Otterlo regelmatig, en die zijn alle drie merkwaardig. Vandaag zagen we pas dat op twee van de drie dezelfde fout optreedt. En op de derde ook, maar dat is toevalligerwijs goed gekomen.

Het is blijkbaar een serie van minstens 6, maar ik kan er slechts 3 vinden: 0873-4 tot en met 0873-6. Otterlo, Deelen en Reemst.

Kijk met ons mee.

Als basis pak ik dit van de gemeente Otterlo. De bewuste kaarten zijn van deel B, C en D

Archief Ede K51

Deelen

Deelen GA 0873-4

Dit is het Deelense veld, op bovenstaande overzichtskaart het meest oostelijke deel. De noordpijl is een kwartslag gedraaid.

Deelen in die tijd op topotijdreis:

En het kleine Terlet in de hoek (NB alleen het westelijke deel want het oostelijke deel hoorde bij Rozendaal)

Otterlo

GA 0873-6

Op deze kaart is de noordpijl goed, maar is de enclave Pampeld een kwart slag gedraaid.

Reemst

Kaart van Reemst uit 1809
Reemst GA 0873-5

Op deze kaart is de enclave Oud Reemst is een kwartslag gedraaid:

Drie kaarten, en op alle drie is de landbouwenclave of de hele kaart een kwartslag gedraaid. Het heeft ons heel wat verwarrende momenten opgeleverd.

Hoe zou dat hebben kunnen gebeuren?

Ik vermoed dat iemand de kaart maakte en iemand anders de detailtekeningen van de enclaves. En daarna zijn die detailtekeningen in de kaart geplakt.

En hoe zou het dan komen dat juist in de kaart waar de noordpijl fout staat, deze fout niet optreedt? Ik vermoed dat hier degene die de enclave erin plakte, wel die zelfde fout heeft gemaakt, maar de kaart lag gedraaid voor hem. Nou draait mijn hoofd, klopt deze redenering nou?

Maar goed, voor de belasting zal het niets hebben uitgemaakt.

Alle afbeeldingen

  • Kaart van Reemst uit 1809