Op deze kaart uit 1753 van Beijerinck zie je een hondje. Het zijn de eerste en tweede Bennekomse polders, en rechts bovenin een wit vlak met daarin ‘Gemeente’. Dat is de Bennekomse Meent. Het noorden is rechts. De kaart komt uit de polderatlas van Beijerinck.

Polderkaart 1753 Binnenveld
GA 1963-529-0016

Ik teken de polders in op een actuele topografische kaart. De poldergrenzen zijn groen. De Eem, die Beijerinck ten westen langs de Eemwal tekent, maak ik blauw. De Bennekomse Meent kleur ik geel, de eerste Bennekomse polder blauw en de tweede Bennekomse polder groen.

Ik heb vier rode stippen gezet: bovenaan is de plek van het voormalige Maanderschut. Beijerinck tekent daar een klep die je omhoog kunt trekken. Bij de andere drie stippen tekent hij huizen.

Ik heb lang getuurd naar dat wat wij nu de Kromme Eem noemen, het water ten oosten langs het Valleikanaal. Beijerinck tekent daar geen water maar een wal. Op het volgende detail zie je de plek waar de Eem in de Grift stroomt (het noorden is rechts): links de grijze Grift, rechts de groene Bennekomse eerste polder, onderaan de witte Wageningse eerste polder. De Eemwal is groen. Daarlangs lopen twee sloten. De oostelijke sloot, aan de Wageningse kant dus, voert hij via een duiker onder de wal door naar de Grift. De westelijke sloot komt daar ook op uit. Ik zie wel een aanzet van een slootje daar links van, maar om nou te zeggen dat daar een wilde Kromme Eem is getekend, nou nee.

Hier dezelfde plek nu. Op kaart van Beijerinck zou ik staan in het driehoekige stukje land en kijk naar de Eemwal

De nieuwe brug over de Kromme Eem
Binnenveld 202

Ik heb over de Bennekomse Meent een groeiboek gemaakt dat abonnees kunnen downloaden. Premium abonnees kunnen het hier onder downloaden, anderen kunnen het kopen voor 7 euro. In het groeiboek zijn opgenomen: transcripties van diverse teksten, achtergrondinformatie over het landschap en geschiedenis van het gebied, kaarten, tekeningen van boeren in hooilanden en veen, foto’s.

De Bennekomse Meent staat ook al op een kaart uit 1550 die hoort bij een proces over een ruzie tussen Wageningers en Bennekommers. Op die kaart is het noorden rechts.

Die kaart bespreek ik hier.

Het Binnenveld in 1550
GA 4919-1550-15

Alle afbeeldingen

  • Detail van de polderkaart uit 1753
  • Polderkaart 1753 Binnenveld
  • Bennekomse Meent en Eemwal
  • De nieuwe brug over de Kromme Eem
  • Het Binnenveld in 1550