Gastblog van Annet van Betuw

Waar woonde ze, mijn overgrootmoeder. Het was een draadje dat bleef hangen toen een groot deel van mijn familiegeschiedenis in kaart was gebracht. Ik wist dat mijn opa Van Betuw na het overlijden van zijn moeder Anthonia Rothuizen twee keer in Wageningen woonde. Dankzij het Wagenings gemeentearchief wist ik ook in welk gezin hij woonde en ook waar zijn moeder geboren en opgegroeid was: In de Nude 43 in Wageningen stond in haar geboorteaangifte en in het bevolkingsregister. Maar waar was dat?

Een aantal jaren geleden concludeerde ik via het omnummergebied van de gemeente dat In de Nude 43 in de buurt van de Nudepoort moest zijn geweest. Maar na een nieuw bezoek aan het gemeentearchief eind 2021 wist ik dat dat niet klopte. Bob Kernkamp, gemeentearchivaris, vertelde dat dat omnummerboek niet opgaat voor de huizen halverwege de 19e eeuw. Hij concludeerde dat het nummer in de buurt van Nudenoord (Neudenoord) zou kunnen zijn, omdat dat een nummer had dat in de buurt was van 43. Omdat Wageningen bij iedere nieuwe woning opnieuw begon te nummeren, zou nummer 43 waarschijnlijk niet echt zijn te achterhalen, als je al een kaart vond met woningen met nummers. 

Ik was tevreden, zover was ik nog niet gekomen. Behalve boeken en archiefstukken had ik ondertussen veel kaarten gezien en wist ik dat er her en der wel grote huizen en boerderijen werden vermeld, maar geen simpele arbeiderswoningen of schuren. 

Totdat ik het boek Water in het Binnenveld van Mathilde Maijer las. Daarin staat een kaart afgebeeld waar behalve de dijkdoorbraak van 1855 enkele huizen zijn ingetekend. Het contact met Mathilde was snel gemaakt en we wisselden via e-mail wat informatie uit. Helaas, ze kende geen andere kaarten met huizen. Tot ze in het archief van waterschap Vallei en Veluwe uit nieuwsgierigheid eens naar kaarten uit die tijd zocht. En ja, er was een kaart uit 1860 met meer huizen en wellicht schuren. Waar mijn overgrootmoeder precies woonde zal ik nooit weten, maar het is daar in de buurt, ergens langs de weg van Utrecht naar Arnhem, de weg van Rhenen naar Wageningen, bij Neudenoord (roze op de kaart), in de 2e of 3e polder. 

Mijn zoektocht was klaar. Ik fiets dankzij de speurogen van Mathilde op een andere manier langs de Lawickse Allee, Neudenoord/Nudenoord en de Nieuwe Nu. Hier liggen de voetstappen van mijn overgrootmoeder.

Annet van Betuw

24728

Bij de kaart – Mathilde

Op de kaart zien we de tweede, derde en vierde polder van Wageningen. Van links naar rechts, iets onder het midden, zien we de huidige N225. Hier de kaart op de huidige topokaart:

24728

Alle afbeeldingen