Gaasterland is heerlijk fietsgebied in het zuiden van Friesland. Het is bosrijk en heuvelachtig, met een paar hoge kliffen, eeuwenoude dorpen en een 400 jaar oud bos. Typisch Friesland dus. Ik heb er alleen geen foto’s van.

Keileem heuvels

De heuvels in Gaasterland zijn keileembulten net als bijvoorbeeld Texel, Wieringen, Urk, Steenwijk en Vollenhove. Gaast betekent zoiets als bult, lees ik, maar ik vraag me af of het niet dezelfde etymologie heeft als geestgronden en Geesteren.

Gaasterland op het AHN

De keileem is morene dat onder het ijs tot heuvels is vervormd en versmeerd tot keileem, of het is dumpmorene dat is weggebulldozerd aan het einde van een ijsveld en blijven liggen. Voor een stuwwal is geen bewijs.

Ook Koudum, in het NW van Gaasterland, ligt op een keileembult. Dit is een langgerekte heuvel met de as NO-ZW. Het lijkt op een rug die ingeklemd is geraakt tussen twee gletsjers. Het ziet er niet uit als een drumlin, want dan had de hoogste punt in het NO moeten liggen.

Friese bergen?

De heuvel bij Oudemirdum in het Jolderenbos is (bij de brandtoren) met een hoogte van 13 meter en een pas op zeeniveau richting de Hondsrug op 60 km een echte Nederlandse heuvel. Score 780. De score is mijn zelfbedachte criterium dat een vermenigvuldiging is van afstand tot een hogere top en hoogte van de top boven de pas. In dit geval 13 * 60 = 780. Het is geen berg, want ik had een keer bedacht dat een Nederlandse berg minstens 20 meter uit moet steken (anders zouden er in Nederland meer dan honderd bergen liggen, en dat is eigenlijk best raar).

3 Km naar het westen ligt de top in het Rijsterbosch, afgerond ook 13 meter hoog maar net een paar decimeters lager dan de top bij Oldemirdum. De pas tussen Oudemirdum en het Rijsterbosch ligt op zeeniveau, de afstand tussen de twee toppen is 3 km. Dat maakt het Rijsterbosch ook tot een zelfstandige echte Friese heuvel met een score van 39 (3 * 13). Als hij 30 cm hoger was geweest, zou het andersom zijn geweest. The winner takes it all. Misschien is hij wel afgegraven. Haha, hij ligt nog verder van de Hondsrug, dus dan zou het 13 * 63 = 819 zijn geweest, een van de hoogste scores van ons land van een heuvel.

Maar Gaasterland is niet de top van Friesland: dat is de Nijenhaske, de vuilnisbelt bij Heerenveen. Dat is met een hoogte van 24 meter en een afstand tot de Hondsrug van 40 km een echte berg. Hier een lijst van alle toppen per provincie. Gaasterland is wel typisch Nederlands heuvelland.

Kliffen

Op drie plekken heeft de zee of de Vecht deze keileembulten afgeslagen. Het gevolg is drie langgerekte hoge steile oevers, kliffen genoemd; even ten zuiden van Stavoren het kleine Roode Klif, ten zuiden van het Rijsterbosch het Mirnserklif, en bij Oldemirdum in het oosten het Oldemirdumerklif, vergelijkbaar met de kalkrotsen van Dover. Ik overdrijf, maar het zag er vroeger indrukwekkend uit. Google maar – ik kan de oude afbeeldingen hier niet plaatsen vanwege auteursrecht. Het Oldemirdumerklif was toch een loodrechte wand van zo’n 10 meter hoog, een huis van drie verdiepingen. Nu is de helling minder steil en zwaar begroeid, dus minder indrukwekkend maar nog steeds prachtig. Het zijn de enige kliffen van Nederland.

De Steile Bank

De zuidpunt van Gaasterland steekt bij het Oldemirdumerklif met een boog uit in het IJsselmeer: een kaap.

Daarnaast in de luwte ligt de buitendijkse Huitebuursterbuitenpolder.

Op het AHN kun je mooi de vorm van langgerekte duinen zien, het lijken wel de ruggen in een kronkelwaard (maar het zullen duinen zijn). Andere boeren hebben alles netjes vlak gemaakt. De ruggetjes heten ouwers.

Voor de kust lag bij het Oudemirdumerklif en de Huitebuursterbuitenpolder – tweede keer dat ik dit mag typen – voor het leggen van de Afsluitdijk een zandbank met de naam De Steile Bank. Nu ligt daar een groep eilanden: De Steile Bank inderdaad. Een eilandje raakt al aardig begroeid. Bijzonder dat dit zo ontstaat, in een waterlaboratorium kun je het vast nadoen: iets met een harde steile terugwijkende oever, overheersende windrichting en waterstromen. De Huitebuursterbuitenpolder – ik wilde deze naam nog een keer typen, derde keer – is waarschijnlijk vanuit die zandbank ontstaan, en als Rijkswaterstaat er geen stokje voor had gestoken hadden de Gaasterlandse boeren waarschijnlijk allang meer delen van de Steile Bank tot kwelders en polders omgevormd.

Gaasterland in 1843

Het aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa vind ik geweldig. Je kunt het gewoon online vinden op Wikipedia. Het deel E-G is uit 1843. Over de landbouw in Gaasterland lees ik dit:

Toen was het land nog bepalend voor de landbouwmogelijkheden. Boeiend dat de rogge in Gaasterland twee weken eerder rijp was dan in Westergoo en Oostergoo.

Een grietenij is zoiets als een voorloper van een gemeente waarin dorpen waren verenigd. Aan het hoofd stond een grietman. Friesland was verdeeld in 30 grietenijen en 11 steden.

Overstroming 4 februari 1825

In 1825 stroomde het zuiden van Friesland onder, behalve dan de heuvels van Gaasterland. Van der Aa besteedt op diverse plekken uitvoerig aandacht aan deze ramp. Tot de aantallen gestorven schapen aan toe – 50. Hier een stukje over de opvang van mensen van wie het huis bezweek:

Tja dan is nu de vraag wat de Zuid-Vensterdijk was. Ik weet het niet, en googelen levert alleen de boeken van Van der Aa op. Maar ik vermoed het gat tussen Mirns en Oudemirdum. Immers als de dijk daar doorbreekt, stroomt het water inderdaad direct door naar Elahuizen.

Onder onze voeten: tunneldalen?

Onder Noord Nederland ligt een fascinerend stelsel van diepe ravijnen die ongeveer vierhonderdduizend jaar geleden zijn ontstaan en hier en daar tot honderden meters diep zijn uitgesleten. Na die tijd zijn deze tunneldalen opgevuld en nu vinden wij als wandelaar of fietser er niets van terug. Liggen die dalen ook onder Gaasterland? Helaas net niet, een uiterste punt van een van de diepste tunneldalen onder Nederland bereikt net Koudum.

tunneldalen in nederland
Dinoloket, 2019

Tot zover, het was weer een heerlijke puzzel vanavond. Niet echt mijn gebied, maar ik wil er binnenkort heen: fietsen, uitwaaien, lopen. [Inmiddels ben ik er geweest – hier mijn verslag.]

Alle afbeeldingen

  • Plasmolen
  • Gaasterland op het AHN
  • tunneldalen in nederland