Het binnenveld is het gebied tussen pakweg Veenendaal, Ede, Achterberg, Bennekom en Wageningen. Vroeger hoorde Doesburg ten noorden van Ede er ook bij. In het Binnenveld waren de waterproblemen eeuwenlang bijna onoplosbaar, en daarom zijn er heel wat kaarten van gemaakt.

1550: Binnenveld

Meer over deze kaart

kaart uit 1550
GA 6131-0024

1550: Bennekomse Meent – Gielis

Meer over deze kaart.

Het Binnenveld in 1550
Het Binnenveld in 1550, Gielis, GA 4919-1550-15

1570: Wageningen – Van Deventer

Wageningen in 1570
Wageningen Van Deventer

1599 en 1622: Benedeneind en de Grift

1628-1651: Binnenveld – Nicolaes van Geelkercken

Meer over deze kaart

Kaart uit 1628 van Van Geelkercken van De Gelderse Vallei
GA 1536-1

1634: Nudepolders en Wageningen – Geelkercken

Meer over deze kaart

558-0012 kaart 16
GA 2001-558-0012

1634: Halderbrink – Geelkercken

Meer over deze kaart

Halderbrink in de 17de eeuw
Bennekom en Hoekelum in 1635, Van Geelkercken GA 558-0011

1642: Nudepolders en Wageningen – Geelkercken

Meer over deze kaart.

De kaarten van 1634, 1635 en 1642 zijn uit dit boek: Kaartboek St Catharina

1655: Binnenveld – Nicolaes van Geelkercken revisited

Meer over deze kaart

Het Binnenveld in 1655
GA 0306 252 0001

1655: Schets van de Doesburgherpolder – Geelkercken

Meer over deze kaart.

Doesburgerpolder in 1655
Doesburg in 1655, Van Geelkercken 1655. GA 0306 252-0002

1655 Doesburgh – Geelkercken

Meer over deze kaart.

Kaart uit 1655 van de buurschap Doesburgh
Doesburg in 1655. Van Geelkercken, GA 5476-1665-79

1656 Bennekom – Geelkercken

Meer over deze kaart.

Alle kaarten van Bennekom bij elkaar.

Bennekom in 1638
Bennekom in 1658, Van Geelkercken GA 5391-1658-8-0001

1664 Plan voor een kanaal

Meer over deze kaart.

Het Binnenveld in 1664
Wageningen Isaac Van Geelkercken, GA 0409-1539

1705 Slaperdijk – Justus van Broeckhuysen

Bij deze kaart hoort een lang verhaal over conflicten tussen Utrecht en Gelderland over het waterbeheer in het Binnenveld. Over dat verhaal heb ik een boek gepubliceerd.

GA 1257 320

1723 Harselo – Elshoff

Meer over deze kaart.

Harselo in 1723
Harselo bij Elshoff, 1723. GA 0409 1597

1753 Polderatlas – Beijerinck

Meer over deze atlas

Polderkaart 1753 in het Binnenveld
GA 1963 529

De kaarten uit deze polderatlas bij elkaar.

1855 Hoeveslagen

Meer over deze kaart

De Grebbedijk in 1855

1855: Overstromingskaart

Meer over deze kaart.

De Gelderse Vallei in 1855
GA 1964: 324

1855: Drainage kaart

Meer over deze kaart.

Het Binnenveld in 1850
GA 1960-221

Het boek dat mij aangezet heeft tot deze rare hobby: De Gelderse Vallei

In mijn boek ‘Water in het Binnenveld’ beschrijf ik de geschiedenis van het waterbeheer in het Binnenveld, het gebied tussen Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen. Bekijk dit boek bij bol.com.

Alle afbeeldingen

 • Kaart uit 1550 van het Binnenveld
 • Kaart van Wageningen en de polders
 • Harselo in 1723
 • Het Binnenveld in 1850
 • De Gelderse Vallei in 1855
 • Wageningen in 1570
 • Kaart uit 1655 van de buurschap Doesburgh
 • Doesburgerpolder in 1655
 • Halderbrink in de 17de eeuw
 • Het Binnenveld in 1550
 • De Grebbedijk in 1855
 • Bennekom in 1638
 • Kaart uit 1628 van Van Geelkercken van De Gelderse Vallei
 • Wageningen in 1628
 • Het Binnenveld in 1664